Rešitve - REISSWOLF D.O.O.
Living. Data.

Reisswolfovo 360° upravljanje s podatki

Našim strankam želimo čim bolj poenostaviti življenje ter delo s podatki, zdaj in v prihodnosti. Zato smo razvili 360-stopinjsko storitev, ki se osredotoča na varno upravljanje podatkov, ki ga povezujejo analogno in digitalno usmerjena prihodnost. Stranke lahko zaupajo našim rešitvam, saj jim zagotavljajo varnost in kontinuiteto.

Digitalizacijo dokumentov vseh vrst in v vseh oblikah pričnemo tako, da zagotovimo arhiviranje fizičnih in digitalnih podatkov ter uničenje podatkov in dokumentov v skladu z ZVOP-1. Končni cilj je elektronsko upravljanje dokumentov, ki je vedno in povsod na voljo.

Zmeraj obstaja potreba po novih načinih dela - na vseh poslovnih področjih od prodaje in trženja do razvoja, kadrov in IT službe. Koncept odprtih pisarn, domačih pisarn ali načini sodelovanja med skupinami in lokalnimi skupnostmi zahtevajo, da mobilna naprava postane center vseh delovnih procesov. Povsem samoumevna zahteva je, da ima podjetje ves čas dostop do vseh podatkov.

 

Naše vodilo je – analogno, kolikor je potrebno, digitalno, kot je le mogoče.

REISSWOLF vam zagotavlja najvišje standarde varnosti, ustrezno medsebojno povezane storitve in rešitve, ki so vedno preproste in pregledne. Vse, kar je povezano s podatki vašega podjetja pod eno streho. Lahko vam zagotovimo, da je vse organizirano tako, da so podatki v prihodnje shranjeni varno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Dogovorite se za svetovanje