Ali veste, kako dolgo morate HRANITI dokumente?
Living. Data.

Ali veste, kako dolgo morate HRANITI dokumente?

Dokumentacijo, ki jo podjetje ustvari ali pridobi pri svojem poslovanju, je Zaradi sledljivosti treba hraniti določeno obdobje. A kako dolgo? Zakonodaja ne določa rokov hrambe za vse listine enako. Že tukaj se nekoliko zaplete, saj arhiviranje in čas hranjenja dokumentacije urejajo štirje različni zakoni. To so Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o davčnem postopku, Zakon o računovodstvu in Zakon o davku na dodano vrednost, ob tem pa še razni pravilniki in standardi.

Poglejmo, kaj glede minimalnih rokov hrambe določa Računovodski zakon:

  • 2 leti se hranijo prodajni in kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne listine,
  • 3 leta je treba hraniti knjigovodske listine plačilnega prometa,
  • 5 let se hranijo knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, z zakonom predpisane listine in pomožne knjige,
  • 10 let je obezno hraniti glavno knjigo in dnevnik,
  • trajno se hranijo letni računovodski izkazi, končni obračuni plač zaposlenih, izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač.

V podjetju Reisswolf vam z veseljem svetujemo, kako najbolje urediti arhiv dokumentacije, tako z vidika preglednosti kot tudi določitve zakonitih rokov hrambe. Namreč, če ste davčni zavezanec in ne hranite knjigovodskih listin in poslovnih knjig v skladu z  zakonom, lahko plačate od 800 pa tudi do 10.000 evrov globe.