GDPR kršitve v praksi
Living. Data.

GDPR kršitve v praksi

Obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov

Se zavedate, da z izkazovanjem odgovornosti, transparentnosti in profesionalnosti  pri zaščiti pravic posameznika v procesu upravljanja in obdelave osebnih podatkov in podatkovnih zbirk izkazujete svoj ugled in s tem krepite svojo blagovno znamko? Prav zato je pomembno, da ob morebitnem uhajanju informacij kot upravljalec najkasneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo obvestite pristojni organ. Obdelovalci po seznanitvi s kršitvijo varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja uradno obvestijo upravljavca. Pomembno je, da se s primeri o kršitvah seznanimo in izboljšamo svoj način upravljanja s pravo izbiro lastnih resursov ali zunanjih izvajalcev.

 

V Reisswolfu upravljanje z dokumentacijo rešujemo s programskim orodjem, ki omogoča sledljivo in varno upravljanje z dokumentacijo v vseh fazah upravljanja, to je od samega vnosa meta podatkov o dokumentaciji v programsko orodje, vnosa dokumentacije v arhivske prostore, manipulacijo z arhivirano dokumentacijo pa vse do njenega končnega uničenja po izteku rokov hrambe. Ves proces upravljanja z dokumentacijo programsko orodje beleži in s tem zagotavlja popolno sledljivost upravljanja z dokumentacijo.

www.computerweekly.com/news/252451870/Radisson-hotel-group-could-be-GDPR-test-case