GDPR skladnost pri trgovcih
Living. Data.

GDPR skladnost pri trgovcih

V prazničnih časih, se frekvenca nakupov in strank praviloma povečuje s tem pa se povečuje tudi število izdanih računov na katerih so podatki o vaših kupcih. Obremenitve zaposlenih so zato v teh časih večje, s tem pa so tudi večja tveganja za nastanek napak pri njihovem delu.

Za vas smo pripravili nekaj nasvetov s katerimi bi vam želeli pomagati pri zagotavljanju varne obdelave in hrambe podatkov o vaših kupcih še posebej v času povečane obremenitve vaših zaposlenih in sicer:

 

1. Informirajte vaše zaposlene o tveganjih povezanih z upravljanjem on obdelavo podatkov o vaših kupcih.

2. Opozorite zaposlene na njihovo vlogo pri zagotavljanju sledljive in varne obdelave podatkov o vaših kupcih.

3. Preverite kdo v vašem podjetju neposredno zbira podatke o vaših kupcih.

4. Preverite kako in kje se zbirajo podatki o vaših kupcih.

5. Določite osebe, ki so zadolžene za sledljivo in varno zbiranje podatkov o vaših kupcih in njihovo ustrezno hrambo.

6. Poskrbite za takojšnje in varno uničenje vseh tistih podatkov o kupcih, ki jih ne potrebujete za nadaljnjo obdelavo.

7. Po potrebi anonimizirajte ali psevdonimizirajte podatke in s tem zagotovite najvišji možni nivo njihove varnosti.

8. Izvajajte naključne nadzore nad izvajanjem dogovorjenih politik in postopkov obdelave in hrambe podatkov o vaših kupcih.

9. Uvajajte stalne izboljšave in dobre prakse v procese obdelave podatkov.

10. Določene postopke obdelave podatkov prepustite zunanjih strokovnjakom, ki so specializirani za posamezna področja obdelave, (hrambo, uničenje ipd.).

 

Za še več nasvetov se lahko obrnete na nas in nam pišite na: info@reisswolf.si