OBVESTILO ZA STRANKE
Living. Data.

OBVESTILO ZA STRANKE

Poslovanje v času epidemije
Preventivni ukrepi proti širjenju koronavirusa pri izvajanju storitev podjetja REISSWOLF

 

REISSWOLF – je kot ponudnik storitev varnega uničevanja dokumentacije in ostalih nosilcev podatkov, arhiviranja dokumentacije in digitalizacije - sprejel celovite preventivne ukrepe za zaščito naših zaposlenih in strank zaradi preprečevanja širitve okužb s koronavirusom. Med izvajanjem storitev REISSWOLF prihaja tudi do neposrednega stika med ljudmi. Ker je zdravje in življenje ljudi na prvem mestu, smo se odločili za takojšnje izvajanje preventivnih ukrepov za zmanjševanje tveganj okužb s koronavirusom. Pri izvajanju vseh preventivnih ukrepov se zanašamo tudi na osebno odgovornost naših zaposlenih. S tem obvestilom vas želimo obvestiti o naših ukrepih in vas prositi za razumevanje, ker lahko med izvajanjem naših storitev, ki so doslej potekale nemoteno, pride do operativnih motenj.

REISSWOLF ima v sklopu sistema neprekinjenega delovanja imenovano delovno skupino, ki neprestano spremlja situacijo in skladno s priporočenim ukrepom NIJZ, drugih pristojnih inštitucij in internimi pravili delovanja izvaja preventivne ukrepe proti širjenju okužb s koronavirusom. Na podlagi omenjenih priporočil in internih pravil smo izvedli določene nujne zaščitne ukrepe, ki jih stalno prilagajamo aktualnim razmeram in razvoju dogodkov. REISSWOLF je med drugim sprejel nekatere dodatne varnostne in preventivne ukrepe pri izvajanju zamenjave varnostnih zabojnikov pri strankah, pri izvajanju uničevanja dokumentacije in pri upravljanju z arhivirano dokumentacijo, s posebnim poudarkom na procesu izmenjave arhivirane dokumentacije s strankami. Zaradi navedenega so bile potrebne določene prilagoditve obstoječih delovnih postopkov, ki pa ob upoštevanju trenutnih preventivnih ukrepov ne bodo bistveno vplivale na izvajanje storitev REISSWOLF.

 

 Do nadaljnjega bo REISSWOLF posloval z omejeno kadrovsko zasedbo na terenu, ker bo ostali zaposleni izvajali delo na daljavo oziroma delo od doma. V primeru poslabševanja stanja širjenja koronavirusa in s tem posledično zaostrovanja ukrepov NIJZ in drugih pristojnih inštitucij za potrebe obvladovanja širjenja koronavirusa bomo skladno s temi ukrepi zaostrovali tudi naše preventivne ukrepe pri izvajanju storitev na terenu.

 Od ponedeljka 16. marca 2020 dalje v REISSWOLF veljajo poostreni ukrepi pri dostavi in prevzemu varnostnih zabojnikov in dokumentacije. Prilagodili smo postopke primopredaje varnostnih zabojnikov in dokumentacije, ki do nadaljnjega poteka brez neposrednih osebnih kontaktov in ob upoštevanju ustrezne varnostni razdalje (najmanj 1,5 m). V času primopredaje se število prisotnih oseb omeji le na dve osebi, to je predajnika in prevzemnika. Po vsakokratni izmenjavi varnostnih zabojnikov in prenosne embalaže za dokumentacijo, se le ta razkuži z ustreznimi sredstvi za preprečevanje prenosa okužbe preko predmetov. Na ta način REISSWOLF zmanjšuje tveganja neposrednega in posrednega prenosa okužb.

 REISSWOLF že od samega začetka krize izvaja določene preventivne ukrepe za preprečevanje in širjenje okužb s koronavirusom. Posebno pozornost namenjamo ozaveščanju zaposlenih glede upoštevanja vsakodnevnih preventivnih ukrepov. Zaposlenim na sedežu podjetja in na terenu so bile predana osebna dezinfekcijska in zaščitna sredstva za dezinfekcijo in zaščito rok in dezinfekcijska sredstva za zaščito varnostnih zabojnikov, embalaže za prenos dokumentacije in delovnih sredstev s katerimi imajo zaposleni pri izvajanju svojih delovnih nalog neposreden stik. Vsa poslovna potovanja v območja z visokim tveganjem so prepovedana, vsa druga poslovna potovanja pa so zmanjšani na nujno potreben minimum ali pa so glede na aktualen razvoj dogodkov preklicana.

REISSWOLF bo tudi v bodoče aktivno spremljal razvoj dogodkov na področju izvajanja predpisanih ukrepov, ki jih bodo podali NIJZ, druge pristojne inštitucije države in tudi stranke REISSWOLF.

 O zaostrovanju obstoječih ali uvajanju morebitnih dodatnih preventivnih varnostnih ukrepov nujnih za preprečevanje širjenja koronavirusa vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani www.reisswolf.si, s strankami REISSWOLF pa bomo  tudi v neposrednih kontaktih po elektronski pošti in mobilni telefoniji.

 Za razumevanje in sprejemanje izvedenih ukrepov se vam iskreno zahvaljujemo.

V priponki tudi korporativno obvestilo Reisswolf International.

S spoštovanjem,

 REISSWOLF d.o.o.