PRIČNIMO Z UNIČENJEM STARE DOKUMENTACIJE
Living. Data.

PRIČNIMO Z UNIČENJEM STARE DOKUMENTACIJE

Ob začetku leta se brišejo stari spomini, kar pri podjetjih pomeni uničevanje nepotrebne dokumentacije. Po zaključnih računih se  začne odbiranje dokumentacije s pretečenim rokom hrambe in njeno uničevanje. Tega je lahko veliko. Pri tem ne gre spregledati zahtev, ki jih za zagotavljanje varnega in sledljivega uničevanja dokumentacije in drugih nosilcev podatkov določa evropska GDPR uredba in slovenska zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti. 

Pri Reisswolfu se zavedamo, da podjetja delajo z bolj ali manj občutljivimi podatki, zato zagotavljamo zaprto varnostno verigo od zbiranja dokumentacije do njenega certificiranega uničenja.


-          fizično in elektronsko dokumentacijo prevzamemo v naših varnostnih zabojnikih, ki onemogočajo dostop nepooblaščenim osebam

-          trde diske, USB-je in druge elektronske podatkovne nosilce ter bančne kartice uničujemo s tehnološko naprednmi napravami, ki onemogočajo povrnitev podatkov

-          postopek uničenja dokumentacije poteka v skladu z mednarodnimi standardi ISO 9001: 2015 in slovensko področno zakonodajo

-          uničeni material recikliramo, če je mogoče

 Prevzem dokumentacije je enostaven. Do podjetja dostavimo naše varnostne zabojnike, v katere stranka naloži dokumentacijo, namenjena za uničenje. Ko se pokrov zapre, se zabojnik samodejno zaklene in stvar je za stranko končana. Za vse ostalo poskrbimo pri Reisswolfu, na koncu pa stranki predložimo potrdilo o uničenju.