Srečanje Reisswolf partnerjev – Beograd (maj 2019)
Living. Data.

Srečanje Reisswolf partnerjev – Beograd (maj 2019)

Letošnje srečanje Reisswolf partnerjev se je pod pokroviteljstvom Reisswolf International in v organizaciji podjetja Reisswolf Srbija odvijalo v Beogradu. Namen vsakoletnih srečanj je v prvi fazi predvsem izmenjava dobrih praks na področju fizičnega arhiviranja dokumentacije, varnega uničevanja dokumentacije in digitalizacije ter pregled doseženih poslovnih rezultatov in razvojnih aktivnosti v grupaciji kot celoti ter po posameznih državah in partnerjih. V drugi fazi pa je namen srečanja partnerjem predstaviti novosti na storitvenem, produktnem in prodajnem področju ter nakazati razvojne usmeritve, ki jih je v sodelovanju z ostalimi partnerji v preteklem poslovnem letu razvilo, ali pa jih še razvija matično podjetje Reisswolf International. Poudarek je predvsem na uvajanju novih posodobljenih rešitev za partnerje in naročnike s ciljem optimizacije procesov upravljanja z dokumentacijo.

V preteklem letu so bili še posebej izpostavljeni naslednji izjemni dosežki: partner iz Švedske je v letu 2018 na v uporabo na trg plasiral dodatnih 1.400 varnostnih zabojnikov, in tako skupno število varnostnih zabojnikov, ki jih imajo naročniki v uporabi povečal na 24.000. Partner iz Nizozemske je zgradil nov objekt za arhiviranje dokumentacije po najstrožjih evropskih standardih in v času od otvoritve že zapolnil 20% prostora, zato v letu 2020 že v planira izgradnjo novega objekta. Podjetje iz Francije je postal polnopravni partner grupacije. V Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Kosovu ter v Reisswolf International v Hamburgu so zgradili nove objekte za arhiviranje dokumentacije. Partner iz Hrvaške je izjemno uspešen na področju skeniranja dokumentacije, kjer s svojimi inovativnimi rešitvami skaniranja dosega izjemno dobre poslovne rezultate. Pri partnerju iz Cipra so uspeli podpisati pogodbo z večjih državnim podjetjem za skeniranje zaupne dokumentacije, kar še dodatno dokazuje, da je Reisswolf zares zaupanja vreden partner.

Na področju uničevanja dokumentacije se, predvsem pri partnerjih iz zahodne Evrope, za zbiranje dokumentacije vse bolj uporabljajo varnostni zabojniki z elektronsko ključavnico e.l.s.y. ki omogoča odpiranje varnostnega zabojnika le z brezkontaktno kartico, kar zagotavlja popolno sledljivost upravljanja z varnostnim zabojnikom in maksimalen nivo varnosti zbiranja in prenosa dokumentacije do lokacije uničenja. Omenjeno rešitev ponuja Reisswolf tudi v Sloveniji, tako da lahko vsa zainteresirana podjetja že uporabijo to varnostno rešitev tudi v Sloveniji.

Ena od posebej zanimivih novosti je razvoj lastnega Reisswolf CRM posebej prirejenega za potrebe upravljanja s strankami na nivoju posameznega partnerja, kar omogoča lažjo izmenjavo podatkov med partnerji in matičnim podjetjem ter omogoča optimalno upravljanje s podatki kupcev ob upoštevanju vseh predpisov s področja varstva osebnih in poslovnih podatkov.

Na prodajnem področju pa Reisswolf International razvija še eno novost, in sicer aplikacijo, ki bo potencialnim naročnikom omogočala pridobitev zadostnih informacij za njeno nakupno odločitev, brez predhodnega posredovanja povpraševanja na Reisswolf. Gre za pripravo spleta informacij, ki naročnikom posredujejo vse osnovne informacije za rešitve njihovega problema vključno z osnovno kalkulacijo stroškov in predstavitvijo koristi uvajanja Reiswswolf rešitev v njihove poslovne procese in poslovna okolja.

Na področju skeniranja je bila predstavljena nova rešitev skeniranja dokumentacije, ki jo je razvil partner iz Portugalske. Z novo programsko opremo ter prilagojenimi organizacijskimi in tehnološkimi rešitvami je pretvorba dokumentov iz fizične oblike v e.obliko kvalitetnejša, kar predvsem zagotavlja hitrejši proces pretvorbe in učinkovitejše upravljanje z e.dokumentacijo.

Posebna delavnica je bila namenjena tudi analizi dosedanjega dela in doseženih praks pri uvajanju GDPR v prakso. Splošna ugotovitve je bila, da Reisswolf rešitve v celoti izpolnjujejo zahteve GDPR na vseh ravneh upravljanja z dokumentacijo in v njenem celotnem življenjskem ciklu, to je od njenega nastanka pa vse do njenega končnega uničenja ali izbrisa. Od uvedbe uredbe pa vse do danes v grupaciji Reisswolf nismo imeli slabe prakse, to je primera kršitve uredbe, kar je še en dokaz, da je varnost upravljanja z dokumentacijo v Reisswolfu na prvem mestu.

Srečanje smo zaključili z družabnim srečanjem na enemu izmed splavov, kot se to spodobi za Beograd. V prijetnem druženju smo si izmenjali še zadnja menja in izkušnje in se polovili z željo po ponovnem srečanju v letu 2020, ki ga bo organiziral partner iz Portugalske. Ob vračanju domov smo strnili vtise in zaključili, da je bilo poslovno leto 2018 za grupacijo Reisswolf ponovno izjemno uspešno, saj je rast poslovanja konstanta na vseh področjih delovanja ter da razvojna naravnanost vseh partnerjev v grupaciji zagotavlja stalno nove še enostavnejše in uporabnejše rešitve za še tako zahtevne naročnike. To je vsekakor garant za to, da bo Reisswolf v bodoče s svojimi rešitvami naročnikom še bolj optimiziral procese upravljanja z dokumentacijo in zagotavljal še višji nivo varnosti na vseh ravneh upravljanja z dokumentacijo.