Daten. Leben.

Ste že pripravljeni na oddajo letnih finančnih poročil in veste kam z dokumenti, ko bo proces dela zaključen?

Oddaja letnih poročil je obveznost vsakega podjetja v Sloveniji in je urejena v Zakonu o gospodarskih družbah ter Pravilniku o vsebini in obliki letnih poročil. Letno poročilo vsebuje pomembne podatke o poslovanju podjetja in finančnih stanju ter je namenjeno javni objavi in pregledu.

Rok za oddajo letnih poročil na AJPES se izteče v petek, 31. 3. 2023, kar pomeni, da morajo podjetja do tega datuma predložiti svoje letno poročilo za preteklo poslovno leto. V primeru zamude pri oddaji letnega poročila lahko podjetje prejme globe ali druge kazni.

Pri pripravi letnega poročila je pomembno upoštevati vsa zakonska in računovodska pravila ter smernice, ki veljajo za posamezno vrsto podjetja in dejavnost, ki jo opravlja. Podjetja lahko za pripravo letnega poročila poiščejo pomoč strokovnjakov s področja računovodstva ali pa uporabijo specializirane programe za računovodstvo.

Vsekakor pa je pomembno, da podjetja pravočasno predložijo svoje letno poročilo, saj to zagotavlja preglednost in transparentnost poslovanja ter izpolnjuje zakonske obveznosti.

 

Kam pa z dokumenti po končani bilanci?

 

Po oddaji letnih finančnih poročil se podjetja lahko odločijo, ali bodo hranila dokumentacijo ali uničila dokumente. Odločitev podjetja je odvisna od več dejavnikov, kot so zakonske zahteve, pomembnost dokumentacije za poslovanje in druge poslovne potrebe.

Ena od glavnih zakonskih zahtev glede hrambe dokumentov je določena v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), ki določa, da morajo podjetja hraniti vse poslovne knjige, račune in druge listine, ki se nanašajo na njihovo poslovanje, vsaj 10 let po končanem letu poslovanja. Hranjenje dokumentov je pomembno, saj se lahko dokumentacija v prihodnosti uporabi v primeru morebitnih davčnih in drugih pregledov, pravnih postopkov ali drugih potreb.

Vendar pa hramba dokumentov za daljše obdobje lahko predstavlja tudi finančno breme za podjetja, saj lahko zahteva prostor, čas in druge vire. Zato se podjetja lahko odločijo za uničenje dokumentov, ki niso več potrebni za zakonske in druge poslovne potrebe. Vendar pa je pomembno, da pred uničenjem dokumentov preverijo, ali obstajajo zakonske ali druge obveznosti glede hrambe posameznih dokumentov.

Vsekakor pa je pomembno, da se podjetja odločijo za ustrezno hrambo in/ali uničenje dokumentov, saj to zagotavlja preglednost in transparentnost poslovanja, izpolnjuje zakonske obveznosti in pomaga pri učinkovitem upravljanju dokumentacije ter poslovnih procesov.

Vas zanimajo možnosti varne digitalizacije hrambe ali uničenja vaših podatkov in dokumentov? Kliknite tukaj,  pokličite 041 717 809 ali pišite na naslov info@reisswolf.si.

 

>>> Morda bi vas zanimalo več o novem ZVOP-2? Tukaj.

Scroll to top