Uničevanje podatkov - REISSWOLF D.O.O.
Living. Data.

Uničevanje dokumentacije

Vsako podjetje se srečuje z občutljivimi podatki. Njihovo pravilno in varno uničenje je enako pomembno kot zaupno ravnanje z njimi. To velja tako za papirne dokumente kot tudi za elektronske podatkovne nosilce.

Varstvo podatkov in celotnega procesa, skladnost z v zakonskimi obdobji hrambe –  za to potrebno znanje in seznanjanje z novimi predpisi zahteva od vas precej časa, ki bi ga bilo mogoče bolje porabiti na druge načine. Z veseljem vam bomo zagotovili naše strokovno znanje, na primer glede pravilnega izvajanja zahtev evropske splošne uredbe o varstvu podatkov.

Naša naloga je zagotoviti, da nima nihče niti najmanjše možnosti za pridobitev nepooblaščenega dostopa do vaših podatkov. To odgovornost jemljemo zelo resno. Na vsakem koraku procesa uničevanja uporabljamo visoke varnostne standarde. Podatkovni nosilci so uničeni v skladu z ZVOP-1 in DIN 66399, kar vam potrdimo z ustreznim certifikatom o uničenju.

Celoten proces redno preverjajo zunanji vodje kakovosti, ki so potrjeni v skladu z ISO 9001: 2015.

V kolikor to tehnični pogoji omogočajo, se vsi materiali reciklirajo kot sekundarni industrijski materiali.

Prednosti za vas:

  • Zaprta varnostna veriga od zbiranja do certificiranega uničenja v skladu z ZVOP-1 in DIN 66399.
  • Celoviti nasveti o varovanju podatkov, vključno z razvojem koncepta z visoko usposobljenim in izkušenim osebjem.
  • REISSWOLF e.l.sy. varnostni zabojniki z individualnim elektronskim sistemom zaklepanja in beleženjem dogodkov za največjo varnost so na voljo v različnih velikostih. Strankam prijazen cikel zbiranja in dodatna praznjenja po potrebi, ki jih izvajajo samo stalni uslužbenci, poslovno vezani k spoštovanju ZVOP-1.