Daten. Leben.

Varovanje podatkov je naš način življenja

Podatki so že vrsto let del našega vsakodnevnega poklicnega in zasebnega življenja. Uvajanje digitalizacije v sodobnem svetu pomeni, da je življenje z njimi postalo sedaj bolj zapleteno in večplastno - ravno tako pa se je pojavila potreba po dosledni zaščiti podatkov.

REISSWOLF že desetletja sodeluje pri strokovnem upravljanju vseh vrst podatkov - določanju lastnih visokih standardov in skladnosti s standardi DIN. Kot rezultat smo postali vodilni na evropskem trgu pri uničevanju podatkov in dokumentov in eden največjih ponudnikov arhivskih storitev. Vsako leto digitaliziramo več kot 60 milijonov dokumentov vseh vrst.

Nič od tega ne bi bilo mogoče brez osrednje vrednote - zaupanja, ki je za nas temeljna naložba.

Zaupanje je eden najkompleksnejših odnosov, ki ga ni mogoče kupiti niti zaščititi s pogodbami. Verjamemo, da sodelovanje vedno temelji na dolgoročnih partnerstvih. Uspeh tega potrjuje dejstvo, da naše številne stranke, zaposleni in zunanji ponudniki storitev uspešno sodelujejo že desetletja. Menimo, da to zagotavlja najboljšo obliko varstva podatkov.

Reisswolf je sinonim za avtoriteto, ki zagotavlja varstvo podatkov podjetjem po vsej Evropi – naj gre za fizično ali digitalno dokumentacijo

REISSWOLF je bil ustanovljen pred več kot 30 leti v Hamburgu in tekom let postal sinonim za varno uničenje dokumentov in podatkov na kar smo izredno ponosni. Danes naše podjetje deluje po vsej Evropi. Izjemno uspešni smo tudi na področju arhiviranja in digitalizacije.

Reisswolf tudi družini prijazno podjetje

V podjetju Reisswolf Slovenija smo leta 2020 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. V okviru certifikata skrbimo za kakovost delovnega okolja ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, saj so zaposleni in njihovo zadovoljstvo pogoj za uspešnost podjetja. Z ukrepi skrbimo, da so naši zaposleni pri svojem delu motivirani in zavzeti, skrbijo za zdrav življenjski slog ter čutijo pripadnost podjetju. Zaposleni imajo fleksibilne urnike, financirano poletno varstvo otrok, letne razgovore, izobraževanja tako za strokovna področja kot tudi za področja za vseživljenjsko učenje. V Reisswolf-u organiziramo različna druženja in aktivnosti za zaposlene kot so pikniki, motivacijski izleti, team building, idr., kjer se zaposleni lahko še bolje spoznajo in povežejo. Vsako leto pa naše najmlajše obdari tudi Božiček. 

Scroll to top